+เพิ่มภาพกิจกรรม่

รหัส
ชื่อกิจกรรม วันที่บันทึก ip
ภาพตัวอย่าง
เพิ่มรูปในแกลอรี
แก้ไข
ลบ
40
การประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 และ 3/2562 2019-09-18 11:06:05
เพิ่มรูป | แก้ไขรูป
39
การประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 2019-07-24 14:35:05
เพิ่มรูป | แก้ไขรูป
38
ประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงานและความร่วมมือ 2019-07-18 17:00:08
เพิ่มรูป | แก้ไขรูป
37
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2562 2019-05-21 14:14:48
เพิ่มรูป | แก้ไขรูป
36
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" 2019-04-24 11:43:39
เพิ่มรูป | แก้ไขรูป
35
การประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 2019-04-04 13:32:34
เพิ่มรูป | แก้ไขรูป
34
2019-03-24 01:37:14
เพิ่มรูป | แก้ไขรูป
33
การประชุมการติดตามการทำงานตามโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2019-03-05 15:50:49
เพิ่มรูป | แก้ไขรูป
32
การประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 2018-11-22 15:28:26
เพิ่มรูป | แก้ไขรูป
9
การประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับการขอจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2016-11-16 16:23:47
เพิ่มรูป | แก้ไขรูป


ทั้งหมด 18  รายการแสดงหน้าละ 10 รายการ หน้าที่ [ 1 ] 2