เอกสารล่าสุด : ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคกศ.บป. ยุทธศาสตร์ 2564 เอกสารชุดที่ 1 สมัครงาน และประกาศรับสมัคร 1ต1ม 071263 สนว.08 แบบฟอร์มกันเงินเหลื่อมปี Word แบบฟอร์มกันเงินเหลื่อมปี Excel แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
IMG-LOGO

ประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงานและความร่วมมือ

- 9 เมษายน 2563
IMG

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัย​ราชมงคล​อีสาน​ วิทยาเขต​ขอนแก่น ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะ ร่วมมือกับอาจารย์​ปริญ​ นาชัยสิทธิ์​ คณบดี​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชมงคล​อีสาน​ วิทยาเขต​ขอนแก่น​ พัฒนาหลักสูตร​เทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ระบบ​ราง​