โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ    ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2560 ณ ภูหมอกวิลเลจ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


วันที่ 2017-05-25 14:06:27


ทั้งหมด 7  รายการแสดงหน้าละ 16 รายการ หน้าที่ [ 1 ]