โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562    วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)


วันที่ 2017-09-15 11:23:38


ทั้งหมด 20  รายการแสดงหน้าละ 16 รายการ หน้าที่ [ 1 ] 2