ประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงานและความร่วมมือ    วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัย​ราชมงคล​อีสาน​ วิทยาเขต​ขอนแก่น ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะ ร่วมมือกับอาจารย์​ปริญ​ นาชัยสิทธิ์​ คณบดี​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชมงคล​อีสาน​ วิทยาเขต​ขอนแก่น​ พัฒนาหลักสูตร​เทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ระบบ​ราง​


วันที่ 2019-07-18 17:00:08


ทั้งหมด 10  รายการแสดงหน้าละ 16 รายการ หน้าที่ [ 1 ]