การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนการดำเนินการ Re-profile" มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง พ.ศ.2561-2565"    การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนการดำเนินการ Re-profile" มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง พ.ศ. 2561 - 2565" วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


วันที่ 2016-10-31 14:05:18


ทั้งหมด 0  รายการแสดงหน้าละ 16 รายการ หน้าที่