เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องย่อย

ลำดับ
99
ชื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ เพื่อนำส่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประเภทหนังสือ การเสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ เพื่อนำส่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ไฟล์เอกสาร filepublicize/9920191107103725.pdf
วันที่บันทึก 2019-11-07 10:37:25

รหัส
ชื่อเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องย่อย
ไฟล์เอกสาร
วันที่บันทึก
112
กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 2564 WORD
2019-11-07 15:06:31
111
ร่างข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนพัฒนาภาคเหนือ WORD
2019-11-08 09:48:54
110
หนังสือนำแผนภาคเหนือ 2564
2019-11-07 10:47:20
109
ร่างข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนพัฒนาภาคเหนือ PDF
2019-11-08 09:56:17
108
กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 2564
2019-11-07 13:25:51


ทั้งหมด 5  รายการแสดงหน้าละ 10 รายการ หน้าที่ [ 1 ]